De stichting

Stichting Vrienden van de Watertoren Vlaardingen 

De Watertoren Vlaardingen is een iconisch bouwwerk aan de rand van het Hof/Oranjepark in Vlaardingen en bepaalt als cultureel erfgoed mede de identiteit van het gebied. 

De Vrienden van de Watertoren willen bekendheid geven aan de rol die deze toren in het verleden heeft gespeeld in de drinkwatervoorziening van de stad. Zij willen dit bereiken door het organiseren van culturele en educatieve activiteiten in de breedste zin van het woord.

Voor belangstellenden zijn er regelmatig rondleidingen zodat deze het bijzondere interieur van de toren kunnen ervaren.

De Watertoren is door haar hoogte een landmark voor het gebied en biedt bezoekers vanaf het dakterras 360˚ uitzicht over de wijde omgeving van Vlaardingen. De Watertoren kan dan ook behalve als cultureel en educatief object ook gezien worden als een toeristische trekpleister.

In het beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Watertoren Vlaardingen kunt u in het kort iets lezen over de geschiedenis van de watertoren en over de doelstelling en missie van de stichting. Hier vind u dit plan: 

Het  Huishoudelijk Reglement is hier in te zien: Huishoudelijk reglement, juli 2018


Voor een samenvatting van de notulen van het bestuursoverleg tot op heden in 2020 zie:

Veiligheidsprotocol

De Stichting Vrienden van de Watertoren geeft voor geïnteresseerden rondleidingen door het gebouw. Het betreden van de Watertoren is voor bezoekers geheel op eigen risico. De rondleiders zullen bezoekers hierop wijzen bij aanvang van de rondleiding.

Omdat de stichting hecht aan de veiligheid van haar gasten geeft een gids voorafgaand aan de rondleiding aandacht aan het volgende:

  • Let op de verwachte weersomstandigheden;
  • Bij onweer gaat de rondleiding niet hoger dan het watervat;
  • Voorafgaand aan de rondleiding wordt de gehele route bewandeld en fysiek gecontroleerd op mogelijke gevaren en eventueel benodigde vergrendelingen. Bij gevaren kan gedacht worden aan de kans op struikelen of vallen, het stoten aan installaties en gereedschappen, ontstaan van brand of onveilige werking van elektra.
  • Controleert de aanwezigheid van EHBO-materiaal.

Wanneer de route niet veilig is gesteld vindt er geen rondleiding plaats.

De gids begeleidt groepen van maximaal 6 bezoekers en houdt daarbij rekening met de fysieke toestand van de deelnemers. De groep dient steeds bij elkaar te worden gehouden.

De gids betreedt als eerste het dakterras, verlaat dit ook als laatste en sluit de deur achter zich af. Waar nodig wordt bezoekers van het dakterras gevraagd daar extra attent te zijn op het gedrag van kinderen.

Praktische gegevens

Adres: Van Linden van den Heuvellweg 2B, 3134 AE Vlaardingen

Mail: vriendenvandewatertoren@gmail.com

Telefoon: 06 437 432 91


Gegevens over de stichting

Bankrekening IBAN: NL96 RABO 0322 5728 94

Kamer van Koophandel nr. 69026599

RSIN / Fiscaal nummer 857698424

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Tim Santema (voorzitter/penningmeester), Kees Poot (secretaris) en Wout van Dooren (lid).


Culturele ANBI status

De Stichting Vrienden van de Watertoren Vlaardingen heeft per 1 januari 2018 de culturele ANBI status verworven. De culturele ANBI status stelt donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze instelling dient zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag geen winstoogmerk hebben en er dient een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

De stichting Vrienden van de Watertoren Vlaardingen wordt aangemerkt als een culturele ANBI, omdat deze voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

De stichting heeft de culturele ANBI status opdat haar donateurs gebruik kunnen maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s zoals de stichting geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: